Vaše ordinace praktického lékaře

Upozornění

Vážení pacienti, přečtěte si prosím aktuální

Zásady provozu ordinace v období nouzového stavu viz. níže.

Znovu apelujeme obracejte se na nás jen v nejnutnějších případech!

Provoz ordinace v týdnu 30. 3.-3. 4. 2020
po, út  8-12 telefonické konzultace (bez návštěv pacientů)
st    8-12 pouze objednaní pacienti
čt 8-12 telefonické konzultace (bez návštěv pacientů)
pá      úklid a dezinfekce ordinace

info_virus

Zásady provozu ordinace v období nouzového stavu

—————————————————-

Vážení pacienti,

z důvodu trvalého nedostatku  ochranných pomůcek jsme nuceni přistoupit k následujícím opatřením:

Ordinační hodiny a organizace poskytování péče o pacienty budou plánovány a vyhlašovány vždy pouze na následující týden a budou k dispozici na našem facebooku a webových stránkách www.ordinaceoptima.cz.

Fyzické návštěvy k vyšetření či ošetření pacienta budeme soustřeďovat v ordinaci na určité dny a to  pouze po předchozí  e-mailové dohodě, případně telefonické dohodě. 

Budete  objednání na konkrétní den a čas a žádáme vás, aby jste takto stanovené termíny dodržovali.

Žádáme všechny pacienty, aby pokud možno komunikovali prostřednictvím e-mailu: info@ordinaceoptima.cz a této komunikaci dali přednost před telefonickými žádostmi o konzultace, které ordinace není schopna v průběhu vyšetřování a ošetřování pacientů (při použití ochranných prostředků) zajistit. 

Zejména žádáme vás pacienty, aby jste vyhodnotili, zda vaše zdravotní obtíže či dotazy s tím související, jsou natolik závažné, že je nutná návštěva v ordinaci a nelze je vyřešit e-mailem.

Někteří z vás se na nás obracejí s obtížemi, dotazy a žádostmi, které však náleží do péče odborných lékařů-specialistů. Obracejte se proto prosím přímo na příslušné lékaře–specialisty.

Rádi bychom vás ujistili, že naše ordinace Optima je připravena vám péči vždy poskytnout a učiní tak, vzhledem k náročné a zdraví ohrožující situaci nás všech, vás však proto opětovně žádáme – buďte trpělivý a ohleduplní. V naší ordinaci je stále pouze 1 lékař a 1 zdravotní sestra. Při vyšetření pacientů dodržujeme bezpečnostní pravidla, ošetřujeme v ochranných pomůckách (respirátor, rukavice ochranný oblek) a v průběhu ošetřování proto nemůžeme odpovídat na telefonické dotazy ani bezprostředně reagovat na dotazy zaslané e-mailem. 

Všechna uvedená provozní opatření děláme s cílem poskytnutí akutní péče vám pacientům a současně k zajištění vaší ochrany a žádáme vás proto o spolupráci při dodržování shora uvedených pravidel tak abychom tuto kritickou situaci společně zvládli.

Sledujte pravidelně náš facebook nebo webové stránky www.ordinaceoptima.cz, kde najdete plán ordinačních hodin na následující týden a další aktuální informace.

Děkujeme za pochopení a spolupráci

Vaše Ordinace Optima

Postup při podezření na nákazu koronavirem

Postup při podezření na nákazu či kontakt s koronavirem
K snížení rizika přenosu onemocnění je nezbytné, aby osoba s podezřením na onemocnění Covid19 nikam necestovala a nesnažila se navštívit zdravotnické zařízení!

1. Osoba, která se v posledních 14 dnech vrátila ze zasažené oblasti dle informací na webu MZČR) a má třeba příznaky onemocnění dýchacích cest zůstala doma, omezí kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktuje telefonní linku 112, operátor této linky zprostředkuje kontakt s pracovníky místně příslušné krajské hygienické stanice.

2. Osoba, která se vrátila z rizikových oblastí a je bez obtíží je povinna kontakovat telefonicky či jiným vzdáleným přístupem přístupem lékaře, který jí nařídí 14-denní karanténu.
Osoba s příznaky onemocnění dýchacích cest e-mailem či telefonicky!!! kontaktovat lékaře k domluvení dalšího postupu.

Kontakty:

SZÚ  (9.00 – 21.00 hod.)
tel.: 724 810 106

Hygienická stanice Hl. m. Praha (9.00-20.00 hod.)
tel.: 773 782 856 a 773 782 850

Hygienická stanice pro Prahu 6
tel.: 235 365 820
Infolinka
tel.: 1212 nebo 725 191 367

Nejúčinnější prevencí onemocnění je pečlivé dodržování zásad osobní hygieny.
Časté mytí rukou a používání desinfekce, v případě rýmy a kašle používat jednorázové kapesníky.
Prosíme pacienty, kteří nemají akutní zdravotní problémy, aby odložili návštěvu naší ordinace a telefonicky žádali o vystavení eReceptu.

Aktuální informace:

Aktuality/ podrobnosti viz níže/:

1.  Změny v provozu ordinace

2.  Aktuality

3.  Elektronická komunikace a zasílání receptů elektronickou poštou

Ad 3.:    Elektronická komunikace slouží  především k provozním a organizačním dotazům. Zasílání receptů  pomocí elektronické pošty /E-recept/ s předpisem vaší chronické medikace.

Postup: Zašlete svoji žádost o  předpis mailem na info@ordinaceoptima.cz. Uveďte svoje jméno ,datum narození,názvem  a sílu v mg požadovaného léku a jeho dávkování. Elektronický recept vám zašleme v nejbližším možném termínu mailem či SMS zprávou ,obvykle do dvou pracovních dní.

Upozornění :Vystavení e-receptu bez osobní návštěvy je možné pouze u chronické medikace užívané pacientem  a  rozhoduje o tom vždy lékař, nikoli  zdravotní sestra na základě požadavku pacienta Pacient nemá na vystavení e-receptu automatický nárok.

Od 1.4.2017 je naší ordinací požadován písemný souhlas pacienta s komunikací pomocí elektronické pošty. Tato služba je volitelná a je zpoplatněna dle ceníku ordinace. 

Dočasně zrušeno
(Pokud chcete naší ordinaci kontaktovat telefonicky volejte mezi 10:00-13:00 hod., ve čtvrtek 11:00-12,00 hod. Pokud se nemůžete dovolat, věnujeme se pacientům v ordinaci.)

  MUDr. Radka Majerová

Objednejte se on-line

S radostí Vám oznamujeme, že je již možné objednat se na vyšetření nebo kontrolu on-line.

Registrujte se on-line

Nemáte-li svého praktického lékaře či se z jakéhokoliv důvodu rozhodnete pro změnu svého praktického lékaře a vyberete si Ordinaci Optima.

Poskytované služby

Lékařská péče

 • Diagnostická a léčebná péče – vyšetření v nemoci
 • Ošetření neregistrovaných pacientů a pacientů bez zdravotního pojištění
 • Závodní péče (pracovnělékařské služby)

Konzultace

 • Preventivní péče
 • Cestovní medicína
 • Obezitologie a poradenství zdravého životního stylu
 • Diabetologická poradna – péče o diabetiky II. typu
 • Dispensární péče – péče o hypertoniky

Výkony

 • Očkování proti infekčním nemocem
 • Laboratorní vyšetření – odběry krve, vyšetření CRP (diagnostika virového nebo bakteriálního původu nemoci)
 • Plicní vyšetření (spirometrie)
 • Vyšetření trávicí soustavy (vyšetření stolice na skryté krvácení)

STÁLÁ VÝZVA

Prosíme o kontakty na výrobce profesionálních ochranných pomůcek zejména respirátorů vyšších tříd (FFP3, KN97, FFP2, KN95). Nabídky prosím posílejte na e-mail: info@ordinaceoptima.cz

MUDr. Radka Majerová

Lékařskou fakultu UK v Praze absolvovala v roce 1996. V rámci předatestační přípravy v oboru všeobecné lékařství absolvovala odborné stáže na řadě pracovišt. Atestaci v oboru všeobecné lékařství složila v roce 2002.
Medicínské zkušenosti čerpala na řadě odborných stáží a školení na klinických a ambulantích pracovištích. Samostanou soukromou praxi začala provozovat od roku 2004.

Kromě provozování praxe praktického lékaře pro dospělé se věnuje dalšímu vzdělávání v oboru. Mezi její zájmy odborného vzdělávání patří zejména oblast myoskeletární mediciny, elektroléčby a obezitologie.
Její přístup k pacientovi a jeho obtížím je vždy komplexní a veškeré profesní úsilí věnuje provozu ordinace a péči o své pacienty.