Vaše ordinace praktického lékaře

Aktuality

Upozornění:

Vážení pacienti ,

jak jistě dobře víte , situace s vývojem  nákazy  Covid-19 není příznivá a je horší než na jaře.

Žádáme vás ,  abyste vyhodnotili , zda vaše zdravotní  obtíže jsou natolik závažné , dotazy či konzultace, administrativní  výkony tak neodkladné , že nyní vyžadují návštěvu  v ordinaci či emailovou nebo telefonickou konzultaci.  Zda v této době , kdy provoz ordinace  je   přetížen  více než na jaře, nesnesou odkladu.

Při daném personálním obsazení ( 1 lékař   + 1 sestra) nejsme schopni  současně ošetřovat pacienty v ordinaci ve ochranných pomůckách,   poskytovat telefonické  konzultace a odpovídat na emailové dotazy.

Proto od  14 . 9. 2020 bude prioritně poskytována  lékařská  péče  směřující k léčbě akutních zdravotních obtíží.

Do odvolání nebudou prováděny vstupní a preventivní prohlídky léčebné péče.               U neodkladných administrativních výkonů , potvrzení , prohlídek do zaměstnání           je třeba počítat s delšími lhůtami na objednání .                                                             Děkujeme  za pochopení.

1. Změna provozu ordinace platná do odvolání: 

Po – Pá   7,30-12,30   ordinační hodiny –  pouze po předchozím objednání  

Odběry krve Út a Čt po předchozím objednání.

Během této doby je v prostorech  čekárny u recepce   možné se zdravotní sestrou osobně komunikovat ( předávání lék. zpráv, požadavků na recepty, vyzvedávání receptů a žádanek apod.).

Telefonické dotazy : 8,00-12,00 (objednání k vyšetření,  požadavky na recepty apod.) .

Na emailové dotazy odpovídáme po ordinačních hodinách , obvykle do 2 pracovních dnů.

 

2.  Emailová  komunikace a zasílání receptů elektronickou poštou / emailem či sms/:

Emailová komunikace slouží především k organizačně-administrativním účelům.

V případě zájmu či získání bližších infomací o této službě nás kontaktujte emailem  na info@ordinaceoptima.cz

 -Postup při žádosti o  předpis vaší chronické medikace pomocí elektronické pošty:

Zašlete svoji žádost o  předpis mailem na info@ordinaceoptima.cz. Uveďte svoje jméno ,datum narození,názvem  a sílu v mg požadovaného léku a jeho dávkování. Elektronický recept vám zašleme v nejbližším možném termínu mailem či SMS zprávou ,obvykle do dvou pracovních dní.

Upozornění :Vystavení e-receptu bez osobní návštěvy je možné pouze u chronické medikace užívané pacientem  a  rozhoduje o tom vždy lékař, nikoli  zdravotní sestra na základě požadavku pacienta Pacient nemá na vystavení e-receptu automatický nárok.

Od 1.4.2017 je naší ordinací požadován písemný souhlas pacienta s komunikací pomocí elektronické pošty. Tato služba je volitelná a je zpoplatněna dle ceníku ordinace. 

 

 

info_virus

Zásady provozu v odbobí pandemie COVID-19

Zásady provozu ordinace v období pandemie Covid -19 platné do odvolání

Vážení pacienti,

v provozu zdravotnických zařízení zůstávají omezení vycházející z nařízení MZČR a Orgánů ochrany veřejného zdraví .

Rádi bychom vás ujistili, že  Ordinace Optima je připravena vám péči vždy poskytnout .Činíme tak, i v této  pro nás všechny  náročné době. Vás  však  žádáme – buďte trpělivý a ohleduplní. V naší ordinaci je stále pouze 1 lékař a 1 zdravotní sestra. Při vyšetření pacientů dodržujeme bezpečnostní pravidla, ošetřujeme v ochranných pomůckách (respirátor, rukavice, ochranný oblek) a v průběhu ošetřování proto nemůžeme odpovídat na telefonické dotazy ani bezprostředně reagovat na dotazy zaslané e-mailem.

Všechna uvedená provozní opatření děláme s cílem poskytnutí akutní péče vám pacientům a současně k zajištění vaší ochrany .

Sledujte pravidelně náš facebook nebo webové stránky www.ordinaceoptima.cz, kde najdete plán ordinačních hodin na následující týden a další aktuální informace.

Provozní doba a provoz ordinace je upraven tak, aby docházelo ke kontaktu co nejmenšího  počtu pacientů v prostorách ordinace . Proto jsou všichni pacienti k návštěvě lékaře objednáváni na určitý čas / osobně, emailem či  telefonicky/.                                           Pacienty  , kteří mají  příznaky respiračních onemocnění , onemocnění horních dýchacích cest a pacienti s teplotou ,nejprve kontaktují ordinaci emailem či telefonicky.  Po konzultaci s lékařem je domluven další postup.

 Během ordinační doby je zpřístupněn vstup do prostor čekárny, kde u recepce je  možné se zdravotní sestrou osobně komunikovat ( předávání lék. zpráv, požadavků na recepty, vyzvedávání receptů a žádanek apod.).Odběry krve  jsou prováděny pouze po předchozím objednání.

Emailové dotazy a požadavky vyřizujeme obvykle do 2 pracovních dní.

Postup při podezření na nákazu koronavirem

Postup při podezření na nákazu  koronavirem:
K snížení rizika přenosu onemocnění je nezbytné, aby osoba s podezřením na onemocnění Covid19 nikam necestovala a nesnažila se navštívit zdravotnické zařízení!

Omezí kontakt s ostatními osobami a telefonicky či emailem kontaktuje praktického lékaře či linku 112 či 1212 .Operátor této linky zprostředkuje kontakt s pracovníky místně příslušné krajské hygienické stanice k zajištění dalšího vyšetření. Při závažných příznacích / dušnost, kašel a vysoké horečky/ kontaktuje telefonní linku 112 či 155.

Kontakty:

Hygienická stanice Hl. m. Praha (9.00-20.00 hod.)
tel.: 773 782 856 a 773 782 850

Hygienická stanice pro Prahu 6
tel.: 235 365 820

Infolinka
tel.: 1212

Nejúčinnější prevencí onemocnění je pečlivé dodržování zásad osobní hygieny.
Časté mytí rukou a používání desinfekce, v případě rýmy a kašle používat jednorázové kapesníky.
Prosíme pacienty, kteří nemají akutní zdravotní problémy, aby odložili návštěvu naší ordinace a telefonicky žádali o vystavení eReceptu.

Objednejte se on-line

S radostí Vám oznamujeme, že je již možné objednat se na vyšetření nebo kontrolu on-line.

Registrujte se on-line

Nemáte-li svého praktického lékaře či se z jakéhokoliv důvodu rozhodnete pro změnu svého praktického lékaře a vyberete si Ordinaci Optima.

Poskytované služby

Lékařská péče

 • Diagnostická a léčebná péče – vyšetření v nemoci
 • Ošetření neregistrovaných pacientů a pacientů bez zdravotního pojištění
 • Závodní péče (pracovnělékařské služby)

Konzultace

 • Preventivní péče
 • Cestovní medicína
 • Obezitologie a poradenství zdravého životního stylu
 • Diabetologická poradna – péče o diabetiky II. typu
 • Dispensární péče – péče o hypertoniky

Výkony

 • Očkování proti infekčním nemocem
 • Laboratorní vyšetření – odběry krve, vyšetření CRP (diagnostika virového nebo bakteriálního původu nemoci)
 • Plicní vyšetření (spirometrie)
 • Vyšetření trávicí soustavy (vyšetření stolice na skryté krvácení)

STÁLÁ VÝZVA

Prosíme o kontakty na výrobce profesionálních ochranných pomůcek zejména respirátorů vyšších tříd (FFP3, KN97, FFP2, KN95). Nabídky prosím posílejte na e-mail: info@ordinaceoptima.cz

MUDr. Radka Majerová

Lékařskou fakultu UK v Praze absolvovala v roce 1996. V rámci předatestační přípravy v oboru všeobecné lékařství absolvovala odborné stáže na řadě pracovišt. Atestaci v oboru všeobecné lékařství složila v roce 2002.
Medicínské zkušenosti čerpala na řadě odborných stáží a školení na klinických a ambulantích pracovištích. Samostanou soukromou praxi začala provozovat od roku 2004.

Kromě provozování praxe praktického lékaře pro dospělé se věnuje dalšímu vzdělávání v oboru. Mezi její zájmy odborného vzdělávání patří zejména oblast myoskeletární mediciny, elektroléčby a obezitologie.
Její přístup k pacientovi a jeho obtížím je vždy komplexní a veškeré profesní úsilí věnuje provozu ordinace a péči o své pacienty.