Vaše ordinace praktického lékaře

Aktuality

7.5.2021 z provozních důvodů změna ordinačních hodin 8,30-12,00hod. 

V případě akutních zdravotních obtíží  zástup  8,00-12,00  hod. v  Ordinace Ruzyně s.r.o. ,Stochovská 530/43, 161 00 Praha 6-Ruzyně ,tel.235 322 886

Od 13.4.2021 bude ze zdravotních důvodů dočasně omezen provoz ordinace.  

V ordinaci bude přítomna lékařka  3 dny v týdnu mezi 8,30-11,00 pro zajištění akutní péče. K vyšetření je nutno se objednat. Ostatní dny bude v ordinaci přítomna zdravotní sestra v době 8,00-11,00 hod. 

V případě naší nepřítomnosti se s problematikou kontaktu s Covid-19 se obracejte na linku 1212, 1221 či hygienické staniciS akutními obtížemi se dle typu obtíží obracejte na ordinace příslušných specialistů (chirurgie-urazy, bolesti břicha atd.,ORL-bolesti v krku,rýma atd., dále kožní ,interna) či Emergency UVN či Pohotovost LSPP.

Své požadavky na léky můžete směřovat na info@ordinaceoptima.cz

____________________________________________________________________________________________

 

 1) OČKOVÁNÍ COVID-19

Vážení pacienti, 

vzhledem k vašim četným dotazům stran očkování na Covid-19 a informačnímu chaosu v mediích a ze strany vládních představitelů vám sděluji následující: 

1.  Naše ordinace je registrována v registru MZ ČR resp. ÚZIS jako zájemce o provádění očkování.     Ale dosud jsme neobdrželi nejen žádné očkovací látky a ani informace o jejich distribuci či termínu dodání do ordinace.  

 2. Očkovaní u praktiků je stále ve velkém zmatku.  V tuto chvíli nám není známo, kdy nám budou vakcíny dodány. V naší ordinaci začneme očkovat ve chvíli, kdy budou jasně daná pravidla a postupy k zajištění dodávek očkovacích látek. 

3. Aktuální informace o zahájení očkování v ordinaci budou uvedeny na webových stránkách ordinace. 

4. Všem, kteří splňují kritéria k očkování (věkem či diagnozou),  doporučujeme, aby se zaregistrovali do očkovacího centra.  Pokud bychom Vás v tuto chvíli zaregistrovali jako zájemce o očkování v naší ordinaci, kdy nejsou známy termíny dodávek vakcín do ordinací PL, znemožníme Vám podle platných pravidel registraci do očkovacího centra. 

____________________________________________________________________

 2) ZMĚNY  PROVOZU  ORDINACE  A   ORDINAČNÍCH HODIN 

Od dne 14.10.2020 dochází z důvodu epidemiologické situace ke změnám v provozu. 

Lékařská péče v ordinaci bude poskytována pouze po předchozím objednání, tak aby byla zajištěna požadovaná epidemiologická opatření s minimalizací kumulace pacientů v čekárně.   

Žádáme i pacienty s akutními zdravotními obtížemi , aby se předem domluvili na termínu akutního vyšetření.  

Vstupní a preventivní prohlídky léčebné péče, administrativní výkony , potvrzení , prohlídky 

do zaměstnání   jsou prováděny , ale je třeba počítat s delšími lhůtami na objednání. 

Závěrem si vás dovolujeme  upozornit, že při daném personálním obsazení (1 lékař + 1 sestra) nejsme schopni  během ordinačních hodin současně ošetřovat pacienty v ordinaci ve ochranných pomůckách,  poskytovat telefonické  konzultace a odpovídat na emailové dotazy.  

Proto jsme přistoupili ke změně provozních a ordinačních hodin uvedených níže.  

Děkujeme za pochopení. 

ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN platná do odvolání:  

Po – Pá   7,30-11,00 ordinační hodiny – pouze po předchozím objednání   

(Odběry krve jsou prováděny po předchozím objednání v úterý a čtvrtek) 

Během této doby je v prostorech čekárny u recepce   možné se zdravotní sestrou osobně komunikovat (předávání lék. zpráv, požadavků na recepty, vyzvedávání receptů a žádanek apod.). 

Telefonické dotazy :  8,00-11,00 (objednání k vyšetření, požadavky na recepty apod.). 

Na emailové dotazy odpovídáme po ordinačních hodinách, obvykle do 2 pracovních dnů. 

×

COVID-19

=Pokud máte příznaky respiračního onemocnění:

jako kašel, zvýšenou teplotu , zimnici, ztrátu čichu nebo chuti, střevní obtíže, bolesti svalů a kloubů 

nechoďte do ordinace a nejprve nás kontaktujte telefonicky či emailem na info@ordinaceoptima.cz .

=Postup  při kontaktu s osobou pozitivní COVID ( karanténa):

pošlete email na info@ordinaceoptima.cz , kde uvedete: 

1/ datum posledního kontaktu s pozitivní osobou 

2/ adresu, kde budete v době karantény 

3/ informaci, zda potřebujete vystavit doklad o pracovní neschopnosti (pokud ano, tak název a adresu zaměstnavatele) 

4/aktuální platný telefon, na kterém budete k zastižení 

Další instrukce obdržíte v naší odpovědi na Váš email!!!! 

×

 ELEKRONICKÉ RECEPTY, EMAILOVÁ KOMUNIKACE

ZASÍLÁNÍ RECEPTU ELEKTRONICKOU POŠTOU / emailem či sms/:  

Žádost o předpis léků  -písemné podobě osobně doručené  do ordinace , telefonicky nebo mailem 

na info@ordinaceoptima.cz 

Každá žádost musí obsahovat : 

-Jméno a příjmení  ,datum narození 

-Názvem a sílu v mg požadovaného léku a jeho dávkování

-Telefon či emailová adresa , na kterou má být recept doručen  

Elektronický recept vám zašleme v nejbližším 

možném termínu , obvykle do dvou pracovních dní. 

Upozornění :Vystavení e-receptu bez osobní návštěvy je možné pouze u chronické medikace užívané pacientem  a  rozhoduje o tom vždy lékař, nikoli  zdravotní sestra na základě požadavku pacienta . Pacient nemá na vystavení a zaslání e-receptu automatický nárok. 

 = EMAILOVÁ KOMUNIKACE :

 Emailová komunikace slouží především k organizačně-administrativním účelům ,žádostem o předpis léků (viz níže) či krátkým konzultacím.

Od 1.4.2017 je naší ordinací požadován písemný souhlas pacienta s komunikací pomocí elektronické pošty.

Tato služba je volitelná a je zpoplatněna dle ceníku ordinace.

V případě zájmu či získání bližších informací o této službě nás kontaktujte emailem  na info@ordinaceoptima.cz 

 

Objednejte se on-line

S radostí Vám oznamujeme, že je již možné objednat se na vyšetření nebo kontrolu on-line.

Registrujte se on-line

Nemáte-li svého praktického lékaře či se z jakéhokoliv důvodu rozhodnete pro změnu svého praktického lékaře a vyberete si Ordinaci Optima.

Poskytované služby

Lékařská péče

 • Diagnostická a léčebná péče – vyšetření v nemoci
 • Ošetření neregistrovaných pacientů a pacientů bez zdravotního pojištění
 • Závodní péče (pracovnělékařské služby)

Konzultace

 • Preventivní péče
 • Cestovní medicína
 • Obezitologie a poradenství zdravého životního stylu
 • Diabetologická poradna – péče o diabetiky II. typu
 • Dispensární péče – péče o hypertoniky

Výkony

 • Očkování proti infekčním nemocem
 • Laboratorní vyšetření – odběry krve, vyšetření CRP (diagnostika virového nebo bakteriálního původu nemoci)
 • Plicní vyšetření (spirometrie)
 • Vyšetření trávicí soustavy (vyšetření stolice na skryté krvácení)

MUDr. Radka Majerová

Lékařskou fakultu UK v Praze absolvovala v roce 1996. V rámci předatestační přípravy v oboru všeobecné lékařství absolvovala odborné stáže na řadě pracovišt. Atestaci v oboru všeobecné lékařství složila v roce 2002.
Medicínské zkušenosti čerpala na řadě odborných stáží a školení na klinických a ambulantích pracovištích. Samostanou soukromou praxi začala provozovat od roku 2004.

Kromě provozování praxe praktického lékaře pro dospělé se věnuje dalšímu vzdělávání v oboru. Mezi její zájmy odborného vzdělávání patří zejména oblast myoskeletární mediciny, elektroléčby a obezitologie.
Její přístup k pacientovi a jeho obtížím je vždy komplexní a veškeré profesní úsilí věnuje provozu ordinace a péči o své pacienty.