Vaše ordinace praktického lékaře

Aktuality

AKTUÁLNÍ   PROVOZ  ORDINACE  A   ORDINAČNÍ HODINY

Ordinační hodiny ye čtvrtek 27.4.2023  do 13.hod, v pátek  28.4.2023 do 12.  hod.

K ukončení pracovních neschopností nás v tyto dny můžete kontaktovat na info@ordinaceoptima.cz

Do do naší ordinace se můžete dostavit BEZ OBJEDNÁNÍ kdykoliv v ordinačních hodinách pro neobjednané pacienty (tj. každý den na začátku ordinačních hodin)  viz ORDINAČNÍ HODINY .    OBJEDNAT se můžete osobně, telefonicky nebo online  přes odkaz „OBJEDNAT SE“ na horní liště zde na  webových stránkách www.ordinaceoptima.cz

Telefonické ordinační hodiny a konzultace  : Po,St,Čt,Pá  12,30.13.30   Ut 17,30-18,00                               

Přes odkaz “ OBJEDNAT SE“  směřujte  i  žádosti o recepty na léky chronické medikace.

ODBĚRY KRVE nejsou v ordinaci  nyní  prováděny.   Na základě žádanky vystavené lékařem jsou odběry prováděny bez objednání v odběrových místech  laboratoří Synlab, Aeskulab, SpadiaLab  ( Petřiny -ul.Čílova , poliklinika Stamicova nad ÚVN, poklinika Cordeus -ul. Dlouhý Lán, areál  Delta – na sídlišti Dědina).

 

.

____________________________________________________________________

 
×

COVID-19

1) OČKOVÁNÍ

Zájemcům o  přeočkování doporučujeme aplikaci očkování v očkovacích centrech.  

2) IZOLACE

Pacient s pozitivním PCR testem (izolace):

Izolace dle platných předpisu je 7 dní ode dne následujícího po dni provedení pozitivního testu.

Pokud potřebujete vystavit pracovní neschopnost kontaktujte nás telefonicky v telefonických ordinačních hodinách.

 

×

 ELEKRONICKÉ RECEPTY, EMAILOVÁ KOMUNIKACE

ZASÍLÁNÍ RECEPTU ELEKTRONICKOU POŠTOU / emailem či sms/:  

Žádost o předpis léků  – ONLINE přes „OBJEDNAT SE“ na  ww.ordinaceoptima.cz 

                                          – písemné podobě osobně doručené  do ordinace 

                                          - telefonicky v telefonických ordinačních hodinách

Každá žádost musí obsahovat : 

-Jméno a příjmení ,datum narození 

-Názvem a sílu v mg požadovaného léku a jeho dávkování

-Telefon či emailová adresa , na kterou má být recept doručen  

Elektronický recept vám zašleme v nejbližším 

možném termínu , obvykle do 4 pracovních dní. 

Upozornění :Vystavení e-receptu bez osobní návštěvy je možné pouze u chronické medikace užívané pacientem  a  rozhoduje o tom vždy lékař, nikoli  zdravotní sestra na základě požadavku pacienta . Pacient nemá na vystavení a zaslání e-receptu automatický nárok. 

 = EMAILOVÁ KOMUNIKACE :

 Emailová komunikace slouží především k organizačně-administrativním účelům .

Tato služba není hrazena ze zdravotního pojištění, je volitelná a je zpoplatněna dle ceníku ordinace.

V případě zájmu či získání bližších informací o této službě nás kontaktujte .

 

Objednejte se on-line

S radostí Vám oznamujeme, že je již možné objednat se na vyšetření nebo kontrolu on-line.

Registrujte se on-line

Nemáte-li svého praktického lékaře či se z jakéhokoliv důvodu rozhodnete pro změnu svého praktického lékaře a vyberete si Ordinaci Optima.

Poskytované služby

Lékařská péče

 • Diagnostická a léčebná péče – vyšetření v nemoci
 • Ošetření neregistrovaných pacientů a pacientů bez zdravotního pojištění
 • Závodní péče (pracovnělékařské služby)

Konzultace

 • Preventivní péče
 • Cestovní medicína
 • Obezitologie a poradenství zdravého životního stylu
 • Diabetologická poradna – péče o diabetiky II. typu
 • Dispensární péče – péče o hypertoniky

Výkony

 • Očkování proti infekčním nemocem
 • Laboratorní vyšetření – odběry krve, vyšetření CRP (diagnostika virového nebo bakteriálního původu nemoci)
 • Plicní vyšetření (spirometrie)
 • Vyšetření trávicí soustavy (vyšetření stolice na skryté krvácení)

MUDr. Radka Majerová

Lékařskou fakultu UK v Praze absolvovala v roce 1996. V rámci předatestační přípravy v oboru všeobecné lékařství absolvovala odborné stáže na řadě pracovišt. Atestaci v oboru všeobecné lékařství složila v roce 2002.
Medicínské zkušenosti čerpala na řadě odborných stáží a školení na klinických a ambulantích pracovištích. Samostanou soukromou praxi začala provozovat od roku 2004.

Kromě provozování praxe praktického lékaře pro dospělé se věnuje dalšímu vzdělávání v oboru. Mezi její zájmy odborného vzdělávání patří zejména oblast myoskeletární mediciny, elektroléčby a obezitologie.
Její přístup k pacientovi a jeho obtížím je vždy komplexní a veškeré profesní úsilí věnuje provozu ordinace a péči o své pacienty.