Vaše ordinace praktického lékaře

Aktuality

UPOZORNĚNÍ:  Od 18.8.2021 do odvolání nebudou v ordinaci prováděny odběry krve.

1)  AKTUÁLNÍ   PROVOZ  ORDINACE  A   ORDINAČNÍ HODINY

Aktuální ordinační hodiny od 1.7.2021:  7,00-12,00 hod.

Lékařská péče v ordinaci bude poskytována  po předchozím objednání, tak aby byla  minimalizována kumulace pacientů v čekárně.   Žádáme i pacienty s akutními zdravotními obtížemi , aby se předem pokud možno  domluvili na termínu akutního vyšetření.  

Vzhledem k velkému počtu  požadavků vstupní a preventivní prohlídky do zaměstnání i léčebné péče, administrativních výkonů , vyšetření k řidičským průkazům a potvrzení     je třeba počítat s delšími lhůtami na objednání. 

Telefonické dotazy :  8,00-12,00 (objednání k vyšetření, požadavky na recepty apod.). 

Na emailové dotazy odpovídáme po ordinačních hodinách, obvykle do 2 pracovních dnů. 

Své požadavky na předpis léků můžete směřovat přes odkaz Online objednání na webových stránkách či na info@ordinaceoptima.cz .

2) OČKOVÁNÍ COVID-19

Vážení pacienti, 

vzhledem k vašim četným dotazům stran očkování na Covid-19 ,certifikátu o očkování  či potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 vám sděluji následující: 

POTVRZENÍ  o prodělání onemocnění COVID-19 a CERTIFIKÁT o očkování získáte na  www.ocko.uzis.cz  nebo  v aplikaci TECKA. 

ZÁJEMCI o očkování , kteří splňují kritéria k očkování (věkem či diagnozou),  doporučujeme, aby se zaregistrovali do očkovacího centra.  Pokud bychom Vás v tuto chvíli zaregistrovali jako zájemce o očkování v naší ordinaci, kdy nejsou známy termíny dodávek vakcín do ordinací PL, znemožníme Vám podle platných pravidel registraci do očkovacího centra. 

____________________________________________________________________

 
×

COVID-19

=Pokud máte příznaky respiračního onemocnění:

jako kašel, zvýšenou teplotu , zimnici, ztrátu čichu nebo chuti, střevní obtíže, bolesti svalů a kloubů 

nechoďte do ordinace a nejprve nás kontaktujte telefonicky či emailem na info@ordinaceoptima.cz .

=Postup  při kontaktu s osobou pozitivní COVID ( karanténa):

pošlete email na info@ordinaceoptima.cz , kde uvedete: 

1/ datum posledního kontaktu s pozitivní osobou 

2/ adresu, kde budete v době karantény 

3/ informaci, zda potřebujete vystavit doklad o pracovní neschopnosti (pokud ano, tak název a adresu zaměstnavatele) 

4/aktuální platný telefon, na kterém budete k zastižení 

Další instrukce obdržíte v naší odpovědi na Váš email!!!! 

×

 ELEKRONICKÉ RECEPTY, EMAILOVÁ KOMUNIKACE

ZASÍLÁNÍ RECEPTU ELEKTRONICKOU POŠTOU / emailem či sms/:  

Žádost o předpis léků  -písemné podobě osobně doručené  do ordinace , telefonicky nebo mailem 

na info@ordinaceoptima.cz 

Každá žádost musí obsahovat : 

-Jméno a příjmení  ,datum narození 

-Názvem a sílu v mg požadovaného léku a jeho dávkování

-Telefon či emailová adresa , na kterou má být recept doručen  

Elektronický recept vám zašleme v nejbližším 

možném termínu , obvykle do dvou pracovních dní. 

Upozornění :Vystavení e-receptu bez osobní návštěvy je možné pouze u chronické medikace užívané pacientem  a  rozhoduje o tom vždy lékař, nikoli  zdravotní sestra na základě požadavku pacienta . Pacient nemá na vystavení a zaslání e-receptu automatický nárok. 

 = EMAILOVÁ KOMUNIKACE :

 Emailová komunikace slouží především k organizačně-administrativním účelům ,žádostem o předpis léků (viz níže) či krátkým konzultacím.

Od 1.4.2017 je naší ordinací požadován písemný souhlas pacienta s komunikací pomocí elektronické pošty.

Tato služba je volitelná a je zpoplatněna dle ceníku ordinace.

V případě zájmu či získání bližších informací o této službě nás kontaktujte emailem  na info@ordinaceoptima.cz 

 

Objednejte se on-line

S radostí Vám oznamujeme, že je již možné objednat se na vyšetření nebo kontrolu on-line.

Registrujte se on-line

Nemáte-li svého praktického lékaře či se z jakéhokoliv důvodu rozhodnete pro změnu svého praktického lékaře a vyberete si Ordinaci Optima.

Poskytované služby

Lékařská péče

 • Diagnostická a léčebná péče – vyšetření v nemoci
 • Ošetření neregistrovaných pacientů a pacientů bez zdravotního pojištění
 • Závodní péče (pracovnělékařské služby)

Konzultace

 • Preventivní péče
 • Cestovní medicína
 • Obezitologie a poradenství zdravého životního stylu
 • Diabetologická poradna – péče o diabetiky II. typu
 • Dispensární péče – péče o hypertoniky

Výkony

 • Očkování proti infekčním nemocem
 • Laboratorní vyšetření – odběry krve, vyšetření CRP (diagnostika virového nebo bakteriálního původu nemoci)
 • Plicní vyšetření (spirometrie)
 • Vyšetření trávicí soustavy (vyšetření stolice na skryté krvácení)

MUDr. Radka Majerová

Lékařskou fakultu UK v Praze absolvovala v roce 1996. V rámci předatestační přípravy v oboru všeobecné lékařství absolvovala odborné stáže na řadě pracovišt. Atestaci v oboru všeobecné lékařství složila v roce 2002.
Medicínské zkušenosti čerpala na řadě odborných stáží a školení na klinických a ambulantích pracovištích. Samostanou soukromou praxi začala provozovat od roku 2004.

Kromě provozování praxe praktického lékaře pro dospělé se věnuje dalšímu vzdělávání v oboru. Mezi její zájmy odborného vzdělávání patří zejména oblast myoskeletární mediciny, elektroléčby a obezitologie.
Její přístup k pacientovi a jeho obtížím je vždy komplexní a veškeré profesní úsilí věnuje provozu ordinace a péči o své pacienty.