Vaše ordinace praktického lékaře

Aktuality

Sledujte také aktuální změny v provozu ordinace viz níže Upozornění.

1.   Aktuality:    

24.7.-31.7.2020    ordinace uzavřena.                                                  

Pro pacienty s akutními obtížemi bude zajištěn zástup :

24.-30.7.2020  Ordinace Ruzyně, Stochovská 43,Praha 6, tel. 235 322 886, info@ordinaceruzyne.cz .

31.7.2020 ordinace MUDr. Miriam Petrov ,Vít.nám. 9, Praha 6,tel.224 311 187

Vzhledem k epidemiologické situaci je nutné si termín návštěvy domluvit na konkrétní čas.

 

Změna provozní doby  ordinace platná do odvolání:

Po – Pá    8,00-12,00   ordinační hodiny –  pouze po předchozím objednání    

(lékař pracuje v ochranných pomůckách, ve kterých nemůže poskytovat telefonické konzultace)

Během této doby je zpřístupněn vstup do prostor čekárny, kde u recepce je  možné se zdravotní sestrou osobně komunikovat ( předávání lék. zpráv, požadavků na recepty, vyzvedávání receptů a žádanek apod.).

Telefonické dotazy : 8,00-12,00 (objednání k vyšetření,  požadavky na recepty apod.) .

Na emailové dotazy odpovídáme po ordinačních hodinách.

 

2.  Emailová  komunikace a zasílání receptů elektronickou poštou / emailem či sms/:

Emailová komunikace slouží především k organizačně-administrativním účelům.

V případě zájmu či získání bližších infomací o této službě nás kontaktujte emailem  na info@ordinaceoptima.cz

 -Postup při žádosti o  předpis vaší chronické medikace pomocí elektronické pošty:

Zašlete svoji žádost o  předpis mailem na info@ordinaceoptima.cz. Uveďte svoje jméno ,datum narození,názvem  a sílu v mg požadovaného léku a jeho dávkování. Elektronický recept vám zašleme v nejbližším možném termínu mailem či SMS zprávou ,obvykle do dvou pracovních dní.

Upozornění :Vystavení e-receptu bez osobní návštěvy je možné pouze u chronické medikace užívané pacientem  a  rozhoduje o tom vždy lékař, nikoli  zdravotní sestra na základě požadavku pacienta Pacient nemá na vystavení e-receptu automatický nárok.

Od 1.4.2017 je naší ordinací požadován písemný souhlas pacienta s komunikací pomocí elektronické pošty. Tato služba je volitelná a je zpoplatněna dle ceníku ordinace. 

 

 

info_virus

Zásady provozu v odbobí pandemie COVID-19

Zásady provozu ordinace v období pandemie Covid -19 platné do odvolání

Vážení pacienti,

i po ukončení nouzového stavu zůstávají v provozu zdravotnických zařízení omezení vycházející z nařízení MZČR a Orgánů ochrany veřejného zdraví .

1. Provozní doba a provoz ordinace je upraven tak, aby docházelo ke kontaktu co nejmenšího  počtu pacientů v prostorách ordinace . Proto jsou všichni pacienti k návštěvě lékaře objednáváni na určitý čas / osobně,emailem či  telefonicky/.                                           Pacienty  , kteří mají  příznaky respiračních onemocnění , onemocnění horních dýchacích cest a pacienti s teplotou ,nejprve kontaktují ordinaci emailem či telefonicky.  Po konzultaci s lékařem je domluven další postup.

2. Prosíme o respektování  maximálního počtu  3 osob v čekárně.

3. Odběry krve  jsou prováděny pouze po předchozím objednání.

Provozní doba  ordinace:

Po – Pá    8,00-12,00   ordinační hodiny –  pouze po předchozím objednání    

(lékař pracuje v ochranných pomůckách, ve kterých nemůže poskytovat telefonické konzultace)

Během této doby je zpřístupněn vstup do prostor čekárny, kde u recepce je  možné se zdravotní sestrou osobně komunikovat ( předávání lék. zpráv, požadavků na recepty, vyzvedávání receptů a žádanek apod.).

Telefonické dotazy : 8,00-12,00 (objednání k vyšetření,  požadavky na recepty apod.) .

Na emailové dotazy odpovídáme po ordinačních hodinách.

Postup při podezření na nákazu koronavirem

Postup při podezření na nákazu či kontakt s koronavirem
K snížení rizika přenosu onemocnění je nezbytné, aby osoba s podezřením na onemocnění Covid19 nikam necestovala a nesnažila se navštívit zdravotnické zařízení!

1. Osoba, která   byla v kontaktu s osobou , u které bylo prokázana pozitivita COVID-19  a má  příznaky onemocnění dýchacích cest , omezí kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktuje telefonní linku 112, operátor této linky zprostředkuje kontakt s pracovníky místně příslušné krajské hygienické stanice k zajištění dalšího vyšetření.

2. Osoba, která byla v kontaktu s osobou ,u které bylo prokázana pozitivita COVID-19  a je bez obtíží je povinna kontakovat telefonicky či jiným vzdáleným přístupem hygienickou stanici či linku 1212. Následně bude rozhodnuto o dalším postupu.  Lékař pak  na základě rozhodnutí hygieny, která nařídí 14-denní karanténu,vystaví PN.
Kontakty:

Hygienická stanice Hl. m. Praha (9.00-20.00 hod.)
tel.: 773 782 856 a 773 782 850

Hygienická stanice pro Prahu 6
tel.: 235 365 820

Infolinka
tel.: 1212

Nejúčinnější prevencí onemocnění je pečlivé dodržování zásad osobní hygieny.
Časté mytí rukou a používání desinfekce, v případě rýmy a kašle používat jednorázové kapesníky.
Prosíme pacienty, kteří nemají akutní zdravotní problémy, aby odložili návštěvu naší ordinace a telefonicky žádali o vystavení eReceptu.

Vážení pacienti,

i nadále po ukončení nouzového stavu  zůstávají v platnosti nařízení MZ ČR a Orgánů ochrany veřejného zdraví , ze kterých vyplývají  některá omezení v provozu zdravotnických zařízení :

1. Ordinační hodiny a organizace poskytování péče o pacienty mohou být dle aktuální situace upravovány. Tyto aktuální změny jsou vždy umístěny při vstupu do ordinace. Dále budou k  dispozici na našem facebooku a webových stránkách www.ordinaceoptima.cz.

2. Fyzické návštěvy k vyšetření či ošetření pacienta budou i nadále  soustřeďovány  v ordinaci na určité dny a to  pouze po předchozí  e-mailové dohodě, případně telefonické dohodě.

Budete  objednání na konkrétní den a čas a žádáme vás, aby jste takto stanovené termíny dodržovali.

3. Žádáme všechny pacienty, aby pokud možno komunikovali prostřednictvím e-mailu: info@ordinaceoptima.cz   a   této komunikaci dali přednost před telefonickými žádostmi  o konzultace, které ordinace není schopna v průběhu vyšetřování a ošetřování pacientů (při použití ochranných prostředků) zajistit.

Zejména žádáme vás pacienty, aby jste vyhodnotili, zda vaše zdravotní obtíže či dotazy s tím související, jsou natolik závažné, že je nutná návštěva v ordinaci a nelze je vyřešit e-mailem.

4. Někteří z vás se na nás obracejí s obtížemi, dotazy a žádostmi, které však náleží do péče odborných lékařů-specialistů. Obracejte se proto prosím přímo na příslušné lékaře–specialisty.

5. Rádi bychom vás ujistili, že  Ordinace Optima je připravena vám péči vždy poskytnout .Činíme tak, i v této  pro nás všechny  náročné době. Vás  však  žádáme – buďte trpělivý a ohleduplní. V naší ordinaci je stále pouze 1 lékař a 1 zdravotní sestra. Při vyšetření pacientů dodržujeme bezpečnostní pravidla, ošetřujeme v ochranných pomůckách (respirátor, rukavice, ochranný oblek) a v průběhu ošetřování proto nemůžeme odpovídat na telefonické dotazy ani bezprostředně reagovat na dotazy zaslané e-mailem.

Všechna uvedená provozní opatření děláme s cílem poskytnutí akutní péče vám pacientům a současně k zajištění vaší ochrany a žádáme vás proto o spolupráci při dodržování shora uvedených pravidel ,tak abychom tuto situacizvládli.

6. Sledujte pravidelně náš facebook nebo webové stránky www.ordinaceoptima.cz, kde najdete plán ordinačních hodin na následující týden a další aktuální informace.

Děkujeme za pochopení a spolupráci

Vaše Ordinace Optima

Objednejte se on-line

S radostí Vám oznamujeme, že je již možné objednat se na vyšetření nebo kontrolu on-line.

Registrujte se on-line

Nemáte-li svého praktického lékaře či se z jakéhokoliv důvodu rozhodnete pro změnu svého praktického lékaře a vyberete si Ordinaci Optima.

Poskytované služby

Lékařská péče

 • Diagnostická a léčebná péče – vyšetření v nemoci
 • Ošetření neregistrovaných pacientů a pacientů bez zdravotního pojištění
 • Závodní péče (pracovnělékařské služby)

Konzultace

 • Preventivní péče
 • Cestovní medicína
 • Obezitologie a poradenství zdravého životního stylu
 • Diabetologická poradna – péče o diabetiky II. typu
 • Dispensární péče – péče o hypertoniky

Výkony

 • Očkování proti infekčním nemocem
 • Laboratorní vyšetření – odběry krve, vyšetření CRP (diagnostika virového nebo bakteriálního původu nemoci)
 • Plicní vyšetření (spirometrie)
 • Vyšetření trávicí soustavy (vyšetření stolice na skryté krvácení)

STÁLÁ VÝZVA

Prosíme o kontakty na výrobce profesionálních ochranných pomůcek zejména respirátorů vyšších tříd (FFP3, KN97, FFP2, KN95). Nabídky prosím posílejte na e-mail: info@ordinaceoptima.cz

MUDr. Radka Majerová

Lékařskou fakultu UK v Praze absolvovala v roce 1996. V rámci předatestační přípravy v oboru všeobecné lékařství absolvovala odborné stáže na řadě pracovišt. Atestaci v oboru všeobecné lékařství složila v roce 2002.
Medicínské zkušenosti čerpala na řadě odborných stáží a školení na klinických a ambulantích pracovištích. Samostanou soukromou praxi začala provozovat od roku 2004.

Kromě provozování praxe praktického lékaře pro dospělé se věnuje dalšímu vzdělávání v oboru. Mezi její zájmy odborného vzdělávání patří zejména oblast myoskeletární mediciny, elektroléčby a obezitologie.
Její přístup k pacientovi a jeho obtížím je vždy komplexní a veškeré profesní úsilí věnuje provozu ordinace a péči o své pacienty.