Vaše ordinace praktického lékaře

Aktuality

 AKTUÁLNÍ   PROVOZ  ORDINACE  A   ORDINAČNÍ HODINY

V pondělí 17.1.2022 ordinační hodiny  do 13,00 hod.

Do odvolání nebudou v ordinaci prováděny odběry krve.

Své požadavky na objednání do ordinace či předpis léků můžete směřovat přes odkaz OBJEDNAT SE  na webových stránkách www.ordinaceoptima.cz .

 

.

____________________________________________________________________

 
×

COVID-19

1) OČKOVÁNÍ

Zájemcům o očkování či přeočkování 3.dávkou doporučujeme aplikaci očkování v očkovacích centrech.  

2) KARANTÉNA /IZOLACE

Kontakt s osobou pozitivní COVID ( karanténa):

Karanténu nařizuje na základě dotrasování kontaktů Hygienická služba. A to včetně všech úkonu s tím souvisejících jako je vystavení žádanky na PCR test, případné vystavení pracovní neschopnosti ev. možnosti předčasné ukončení karantény.

Pacient s pozitivním PCR testem (izolace):

Izolace dle platných předpisu je 14 dní ode dne následujícího po dni provedení pozitivního testu.

Pokud je pacient bez příznaků je postup stran vystavení pracovní neschopnosti ( pokud je třeba) stejný jako u karantény-tedy pracovní neschopnost vystavuje Hygienická služba.

Pokud má  covidpozitivní pacient zdravotní obtíže vystavuje či přebírá pracovní neschopnost praktický lékař, který i následně pracovní neschopnost a izolaci ukončuje.

×

 ELEKRONICKÉ RECEPTY, EMAILOVÁ KOMUNIKACE

ZASÍLÁNÍ RECEPTU ELEKTRONICKOU POŠTOU / emailem či sms/:  

Žádost o předpis léků  -písemné podobě osobně doručené  do ordinace , telefonicky nebo mailem 

na info@ordinaceoptima.cz 

Každá žádost musí obsahovat : 

-Jméno a příjmení  ,datum narození 

-Názvem a sílu v mg požadovaného léku a jeho dávkování

-Telefon či emailová adresa , na kterou má být recept doručen  

Elektronický recept vám zašleme v nejbližším 

možném termínu , obvykle do dvou pracovních dní. 

Upozornění :Vystavení e-receptu bez osobní návštěvy je možné pouze u chronické medikace užívané pacientem  a  rozhoduje o tom vždy lékař, nikoli  zdravotní sestra na základě požadavku pacienta . Pacient nemá na vystavení a zaslání e-receptu automatický nárok. 

 = EMAILOVÁ KOMUNIKACE :

 Emailová komunikace slouží především k organizačně-administrativním účelům ,žádostem o předpis léků (viz níže) či krátkým konzultacím.

Od 1.4.2017 je naší ordinací požadován písemný souhlas pacienta s komunikací pomocí elektronické pošty.

Tato služba je volitelná a je zpoplatněna dle ceníku ordinace.

V případě zájmu či získání bližších informací o této službě nás kontaktujte emailem  na info@ordinaceoptima.cz 

 

Objednejte se on-line

S radostí Vám oznamujeme, že je již možné objednat se na vyšetření nebo kontrolu on-line.

Registrujte se on-line

Nemáte-li svého praktického lékaře či se z jakéhokoliv důvodu rozhodnete pro změnu svého praktického lékaře a vyberete si Ordinaci Optima.

Poskytované služby

Lékařská péče

 • Diagnostická a léčebná péče – vyšetření v nemoci
 • Ošetření neregistrovaných pacientů a pacientů bez zdravotního pojištění
 • Závodní péče (pracovnělékařské služby)

Konzultace

 • Preventivní péče
 • Cestovní medicína
 • Obezitologie a poradenství zdravého životního stylu
 • Diabetologická poradna – péče o diabetiky II. typu
 • Dispensární péče – péče o hypertoniky

Výkony

 • Očkování proti infekčním nemocem
 • Laboratorní vyšetření – odběry krve, vyšetření CRP (diagnostika virového nebo bakteriálního původu nemoci)
 • Plicní vyšetření (spirometrie)
 • Vyšetření trávicí soustavy (vyšetření stolice na skryté krvácení)

MUDr. Radka Majerová

Lékařskou fakultu UK v Praze absolvovala v roce 1996. V rámci předatestační přípravy v oboru všeobecné lékařství absolvovala odborné stáže na řadě pracovišt. Atestaci v oboru všeobecné lékařství složila v roce 2002.
Medicínské zkušenosti čerpala na řadě odborných stáží a školení na klinických a ambulantích pracovištích. Samostanou soukromou praxi začala provozovat od roku 2004.

Kromě provozování praxe praktického lékaře pro dospělé se věnuje dalšímu vzdělávání v oboru. Mezi její zájmy odborného vzdělávání patří zejména oblast myoskeletární mediciny, elektroléčby a obezitologie.
Její přístup k pacientovi a jeho obtížím je vždy komplexní a veškeré profesní úsilí věnuje provozu ordinace a péči o své pacienty.