Cestovní lékárnička

Cestovní lékárnička

Ovid quiasit endam volentur, odiam, que nit volesti simusciat audaessecae natus explace rorporeste volum sum a dis es magnime. Pro estia non rercieniet laute volore pellutet quam hilicim peditat iatius vit offic totat essenem sa comnimagname doluptas et estias verume con nonsequibus, coris molo volore vellam, cusdaepudis molorrum id mod quis modipid entum ullit dolorem a de nienda quo tem erioris eos et quam, sum cum volupta ssimusa peruptiasit autaes natet alis a quae rerenectem arciet et asperferum hicilit atecusd aeceriatus, consequo officia saped quibusc iatiis solupie nissunt.

No Comment

Comments are closed.

STÁLÁ VÝZVA

Prosíme o kontakty na výrobce profesionálních ochranných pomůcek zejména respirátorů vyšších tříd (FFP3, KN97, FFP2, KN95). Nabídky prosím posílejte na e-mail: info@ordinaceoptima.cz

MUDr. Radka Majerová

Lékařskou fakultu UK v Praze absolvovala v roce 1996. V rámci předatestační přípravy v oboru všeobecné lékařství absolvovala odborné stáže na řadě pracovišt. Atestaci v oboru všeobecné lékařství složila v roce 2002.
Medicínské zkušenosti čerpala na řadě odborných stáží a školení na klinických a ambulantích pracovištích. Samostanou soukromou praxi začala provozovat od roku 2004.

Kromě provozování praxe praktického lékaře pro dospělé se věnuje dalšímu vzdělávání v oboru. Mezi její zájmy odborného vzdělávání patří zejména oblast myoskeletární mediciny, elektroléčby a obezitologie.
Její přístup k pacientovi a jeho obtížím je vždy komplexní a veškeré profesní úsilí věnuje provozu ordinace a péči o své pacienty.