Naše ordinace má uzavřeny smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami: